דף א  PAGE 1

גליון "מדריך לכשרות - מלחמת הכשרות"
אדר א' תשס"ח לפ"ק

 

בס"ד

WARNING!!!!

http://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

 WARNING!!!!

 IF YOU GIVE YOUR CHILD MOTRIN TO TAKE DOWN THE FEVER, BE WARNED!!!!!

 MOTRIN CONTAINS BEEF (COW) PRODUCTS AND IS NOT KOSHER!!! 

 YOU CAN CONFIRM THIS BY CALLING THE COMPANY AND ASKING IF MOTRIN CONTAINS ANY ANIMAL PRODUCTS.  TELL THEM THAT YOUR CHILD HAS ALERGIES TO ANIMALS, AND YOU WILL HAVE THE ANSWER RIGHT AWAY!!!

 HIDDEN DANGERS OF TREIFOS AND NEVILOS, AND NO ONE KNOWS ANYTHING ABOUT IT!!!  THROW OUT ALL OF YOUR MOTRIN

 

מדריך לכשרות

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרי "מדריך לכשרות" לבתי מדרשים וכוללים בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/8

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות 1

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 2
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 3
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 4
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 5
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 6
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 7
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 8
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 9
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 10
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 11
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 12
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13 א
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 14
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 15
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 16
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 17
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 18
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 19
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 20
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 21
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 22
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 25
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 26
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 27
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 28
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 30
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 31
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 32
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 33
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 34
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 34 א
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 35
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 36
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 38
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 39
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 40

מודעות שיצאו לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות שנתייסד על ידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין ולהבחל"ח הגה"צ רבי משה שטרן מדעברעצין זצלה"ה אשר מסר נפשו להציל הכשרות בארצות הברית, ובעלי הבשר שותפם של עמלק כמעט והרגו אותו ואת משפחתו רח"ל. [ראה באריכות בספר בשר גלאט כשר בזמן הזה, ועוד]

 

 

מדריך לכשרות לפסח 

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות מדריך לכשרות 1
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 7
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13 א
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 31
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 26
ירחון דהתאחדות הקהלות - כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות, קונטרס כ"ז כרך ה', יצא לאור על ידי וועד הכשרות ניסן – אייר ה'תשל"ט לפ"ק מדריך לכשרות 27
עם 7 מודעות נחוצות    ניסן תשל"ו בולעטין  וועד הכשרות

PASSOVER, MATZOT AND CHAMETZ 

Medical Reports
KASHRUT OF MEDICINES  PESACH AND ALL YEAR ROUND - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Shalom Lrachok Vlakarov - Kashrut and Medicine
KASHRUT OF MEDICINES  PESACH AND ALL YEAR ROUND - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Laws & Customs of Passover Matzah Vol 1
MITZVAH ENCYCLOPEDIA PASSOVER LAWS - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Laws & Customs Passover Matzah - Vol 2 
MITZVAH ENCYCLOPEDIA PASSOVER LAWS - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Stories - Passover 
STORIES OF TZADDIKIM RELATING TO PASSOVER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Eating Matzah in Passover and Chametz checklist  
CHECKLIST FOR THE REMOVAL OF CHAMETZ AND CUSTOMS REGARDING EATING MATZAH IN PASSOVER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Medicines on Passover and all year round
MANY MEDICINES CONTAIN CHAMETZ AND THEREFORE HAVE TO BE DISPOSED OF FOR PASSOVER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Madrich Lakashrut Vol. 1
RESPONSA, CLARIFICATIONS AND GENERAL INFORMATION ON THE KASHRUT OF FOODS - By - Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, Shlita
Madrich Lakashrut Vol. 7
RESPONSA CLARIFICATIONS AND INFO ON THE KASHRUT OF FOODS [SOME ENGLISH TEXT] - By - Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, Shlita
Madrich Lakashrut Vol. 13 
RESPONSA CLARIFICATIONS AND INFO ON THE KASHRUT OF FOODS [SOME ENGLISH TEXT] - By - Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, Shlita
Madrich Lakashrut Vol.13A
RESPONSA CLARIFICATIONS AND INFO ON THE KASHRUT OF FOODS [SOME ENGLISH TEXT] - By - Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, Shlita
Madrich Lakashrut  Vol 31 Passover

 

Kol ha Shechita

RESPONSA CLARIFICATIONS AND INFO ON THE KASHRUT OF FOODS [SOME ENGLISH TEXT] - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

KOL HASHECHITA - FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita